Over ons

&BAS: Hoe is het ontstaan

De bestuurlijk-ambtelijke wereld is complex. Veel verkeer komt samen in één knooppunt met verschillende perspectieven, belangen en prioriteiten. De afwegingen zijn vaak lastig te maken. Hoe navigeer je daarin? Welke competenties heb je daarvoor nodig en welke mensen en samenwerkingsrelaties moet je daarvoor optimaal inzetten? Vanuit die gedachte is &BAS ontstaan. Wij geloven in de energie en oprechte intenties van mensen. Iedereen wil dat het werk goed gedaan wordt. Om in een team succesvol te zijn moet er nauw worden samengewerkt. Bestuur en ambt dragen daar samen de verantwoordelijkheid voor. En het begeleiden van dit samenspel is de fascinatie van &BAS.

Meer vertrouwen?

Vertrouwen in de overheid daar dragen wij graag aan bij. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen in sleutelposities binnen de overheid, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Onze adviseurs kennen de werkzaamheden van binnenuit, vaak vanuit hun eigen werkervaring. Zij delen een passie voor het openbaar bestuur en het thema samenwerken in het bijzonder.

Adviseurs van &BAS

Wij leveren met maatwerk frisse interventies gebaseerd op verbinden, verhelderen en verenigen. Onze adviseurs, coaches hebben een diversiteit aan competenties in huis. Ook maken wij gebruik van externe netwerken en natuurlijk van organisaties binnen Yris, zoals: Geerts & Partners, Transitium Groep en MZ Services.

Leer de adviseurs kennen
Wil je meer weten over &BAS?

Neem contact op Els Putker