"Versterken
bestuurlijk ambtelijk
samenspel"

&BAS Partner voor bestuurlijk ambtelijk samenspel

Voor het college van B&W, het bestuur van een samenwerkingsverband en het ambtelijk management die hun samenspel effectief willen inrichten, is &BAS een betrokken partner die deze dynamiek begeleidt. Met frisse interventies brengen we college en ambtelijk management onderling in positie zodat zij samen met energie en plezier hun doelen bereiken en bijdragen aan een groeiend vertrouwen in de lokale overheid. Voor gemeenteraden die gedoe willen voorkomen, het vertrouwen in hun lokale bestuur willen laten groeien en daarmee een effectieve raad voor inwoners willen zijn. &BAS een betrokken partner die ook de dynamiek van de raad en raadscommissies begeleidt. Tevens biedt &BAS individuele persoonlijke coaching voor startende of zittende bestuurders of ambtenaren.

Referenties

&BAS helpt ons om de interne samenwerking te versterken

“De ambities en opgaven van onze gemeente worden niet minder. De druk op de organisatie dus ook niet. Ik merkte dat we behoefte hadden aan iemand die het gesprek faciliteerde. Want hoe blijf je met elkaar in dialoog? Hoe maak je schuurpunten bespreekbaar? En hoe creëer je meer begrip voor elkaar? Daar konden we wel wat begeleiding bij gebruiken. ” Aldus Chris Janssen, gemeentesecretaris-gemeente Voerendaal.

 

Concrete stappen in de verdere ontwikkeling van gemeente Altena

“Ik geloof in de noodzaak van onderhoud. Natuurlijk kunnen we ook zelf in gesprek blijven en onze afspraken bewaken. Maar je bereikt meer diepgang als je je laat bijstaan door iemand die buiten de teamprocessen staat of buiten de emotie die bij een bepaald vraagstuk komt kijken.” Aldus Rob van Wuijtswinkel – gemeentesecretaris gemeente Altena

Recent nieuws

Dorthe helpt anderen
verder te groeien

Lees meer 29 september 2023

Ilse regelt het,
voor collega’s
en opdrachtgevers

Lees meer 14 september 2023

“De adviseurs van &BAS
prikkelden ons om
openlijk te spreken” 

Lees meer 29 augustus 2023

Els Putker,
initiatiefnemer
en directeur van &BAS

Lees meer 29 augustus 2023