Specialisten in samenwerken

"Brengt
samenwerking
in beweging"

&BAS Partner voor bestuurlijk-ambtelijk samenspel

Voor het college van B&W en het ambtelijk management die hun samenspel effectief willen inrichten, is &BAS een betrokken partner die deze dynamiek begeleidt. Door frisse interventies brengen we college en ambtelijk management onderling in positie zodat zij samen met energie en plezier hun doelen bereiken en bijdragen aan een groeiend vertrouwen in de lokale overheid.

Samenspel rendeert!

De raad, het college en de ambtelijke organisatie hebben elke een eigen rol en verantwoordelijkheid in het samenspel. Als alle gremia de rol goed vervullen vanuit de passende positie, levert het geheel mooie resultaten voor de inwoners van de gemeente. Gaat het echter moeizaam omdat de positie van een van de gremia niet goed wordt ingenomen, de rollen niet duidelijk zijn of de samenwerking tussen de mensen die de rollen vervullen schuurt, dan is investeren in de samenwerking zeker renderend.

Energie, enthousiasme en oprechtheid

Wij geloven in mensen. Daarmee willen we zeggen: mensen willen dat zaken goed gaan en goed werken. Die oprechtheid is voor ons de basis. Samenwerkingsrelaties vormen het fundament, daarom staan die in onze begeleiding voorop. De energie en het enthousiasme dat mensen meebrengen naar hun werk, dienen als drijfveren om te werken aan effectief samenspel.

Zo doen we dat

De adviseurs van &BAS zijn begeleiders die ‘doen’. We kijken naar Bestuurlijk Ambtelijke Samenspel met een frisse blik. Van papier naar praktijk, waarbij we samen met onze opdrachtgevers trajecten vormgeven. Elke gemeente en daarmee elk samenspel heeft een uniek karakter.

Recente blogs

VNG Jaarcongres 2023
Martinihal Groningen

Lees meer 17 mei 2023

“Het is goed om je te laten bijstaan
door iemand die buiten de processen
en emoties staat.”

Lees meer 4 mei 2023

Themadag Bestuurlijk
ambtelijk samenspel
12 oktober Terneuzen

Lees meer 20 april 2023

&BAS helpt ons om de
interne samenwerking
te versterken

Lees meer 11 april 2023
Bekijk de mogelijkheden

Zullen we samen werken aan samenwerking?