"Versterken
bestuurlijk ambtelijk
samenspel"

&BAS Partner voor bestuurlijk ambtelijk samenspel

Voor colleges van B&W, gemeentelijke organisaties, provincies en besturen van een samenwerkingsverband die hun samenspel effectief willen inrichten, is &BAS een betrokken partner die deze dynamiek begeleidt. Wij leveren met maatwerk frisse interventies gebaseerd op verbinden, verhelderen en verenigen. Hierdoor komen besturen en organisaties onderling in positie zodat zij samen met energie en plezier hun doelen bereiken en bijdragen aan een groeiend vertrouwen in de overheid.

&BAS is een betrokken partner die ook de dynamiek van de raad en raadscommissies begeleidt. Daarmee kunnen gemeenteraden het vertrouwen in hun lokale bestuur laten groeien en een effectieve raad voor de inwoners zijn.

Tevens biedt &BAS individuele persoonlijke coaching voor bestuurders of ambtenaren.

Meer weten over de begeleiding? Wat doet &BAS?

Referenties

"We hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld en elkaar beter leren kennen"

“Ik heb Erik leren kennen als een deskundige adviseur die oog heeft voor het proces en de mens. Hij heeft ons geholpen om een basis neer te zetten voor de ontwikkeling van onze organisatie en het MT. Met zijn open houding en heldere vragen creëert Erik een sfeer waarin we als MT kunnen reflecteren op onze organisatie en onze eigen rol. Zo komen we tot concrete acties om ons werk nog beter te kunnen doen.” Aldus Janneke Hakkert, algemeen directeur Regio Rivierenland.

"&BAS helpt ons om de interne samenwerking te versterken"

“De ambities en opgaven van onze gemeente worden niet minder. De druk op de organisatie dus ook niet. Ik merkte dat we behoefte hadden aan iemand die het gesprek faciliteerde. Want hoe blijf je met elkaar in dialoog? Hoe maak je schuurpunten bespreekbaar? En hoe creëer je meer begrip voor elkaar? Daar konden we wel wat begeleiding bij gebruiken. ” Aldus Chris Janssen, gemeentesecretaris-gemeente Voerendaal.

"Concrete stappen in de verdere ontwikkeling van gemeente Altena"

“Ik geloof in de noodzaak van onderhoud. Natuurlijk kunnen we ook zelf in gesprek blijven en onze afspraken bewaken. Maar je bereikt meer diepgang als je je laat bijstaan door iemand die buiten de teamprocessen staat of buiten de emotie die bij een bepaald vraagstuk komt kijken.” Aldus Rob van Wuijtswinkel – gemeentesecretaris gemeente Altena.

Een greep uit onze opdrachtgevers

Recent nieuws

VNG Jaarcongres 2024
Hazerswoude-Dorp

Lees meer 13 juni 2024

Bereikbaarheid kantoor Tilburg

Lees meer 29 februari 2024

Wij gaan verhuizen!

Lees meer 27 februari 2024

“Dankzij &BAS zijn we als
college- en bestuursleden nog
dichter bij elkaar gekomen”

Lees meer 20 december 2023