Wat doet &BAS?

&BAS: Versterken van samenspel

&BAS versterkt het samenspel tussen politiek, bestuurlijk en ambtelijk deel van een raad, college van B&W, een gemeentelijke organisatie, provincie en bestuur van een samenwerkingsverband. Zowel begeleiding van groepsdynamiek als individueel. Wij leveren met maatwerk frisse interventies gebaseerd op verbinden, verhelderen en verenigen.

Hoe pakken we het aan

De adviseurs van &BAS kijken naar het Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel met een frisse blik. Zij reflecteren, spiegelen en denken mee, zodat opdrachtgevers zelf hun eigen ontwikkelprocessen kunnen vormgeven. Het unieke karakter van elke overheidsorganisatie en elk samenspel verdient een maatwerkaanpak. De adviseurs van &BAS lopen mee op dat pad. Zij voegen scherpte en deskundigheid toe op onderwerpen als onderling begrip, rolvastheid, samenwerken in vertrouwen, systemische veranderingen, verwachtingen, communicatie. Zodat bij elk samenwerkingsverband de meest optimale vorm van samenspel plaatsvindt. Daarnaast biedt &BAS individuele coaching voor bestuurders en ambtenaren en coaching voor teams. Meer weten over een van onze begeleiding?

Neem contact op met Els Putker

 &BAS: De weg naar effectief samenspel

De raad, het college B&W, de ambtelijke organisatie hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid in het samenspel. Ook een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en directie hebben hiermee te maken.

Overheidsorganisaties schakelen &BAS onder andere in voor:

 • – Verbetering van de onderlinge samenwerking.
 • – Begeleiding in het keuzeproces voor de opgaven die er liggen.
 • – Begeleiding van een frisse start van nieuwe teams na bijvoorbeeld een verkiezing.
 • – Begeleiding bij effectief samenwerken om ieders doelstellingen te behalen.
 • – Begeleiding bestuurlijke voorbereiding van bijvoorbeeld een bestuursakkoord, financiële cyclus of politiek/ bestuurlijke dilemma’s.
 • – Begeleiden naar een gelijk speelveld binnen ieders verantwoordelijkheid.
 • – Training van communicatievaardigheden en beïnvloedingsstijlen.
 • – Doorbreken van patronen.
 • – Visieontwikkeling passend bij een nieuwe tijdsgeest met andere opgaven.
 • – Begeleiding bij implementatietrajecten voor organisatieontwikkeling.
 • – Individuele coaching.

De &BAS-manier

Een effectieve lokale overheid, dat is waar wij samen met u aan werken. Wij combineren onze passie voor mensen en democratie gebaseerd op verbinden, verhelderen en verenigen. 

Verbinden: Wij investeren in het leren kennen van de mens achter de functie.

Verhelderen: Van de rolduidelijkheid (opvatting) en rolzuiverheid (gedrag) dat helpt om iedereen in positie te krijgen en het systeem goed te laten functioneren.

Verenigen: Door te investeren in de relatie, de verantwoordelijkheid te nemen die past bij de functie en waardering te hebben voor elkaars ambities en dit blijvend te verenigen. Daarmee groeit het samenspel en het vertrouwen in de te leveren dienstverlening.

&BAS: Veelzijdig en langdurig partnerschap

De dynamiek van bestuurlijk-ambtelijk samenspel is oneindig. &BAS biedt korte en langdurige begeleiding, trainingen en coaching. Waarbij op verschillende momenten en met verschillende intensiteiten interventies gedaan worden. Dit is altijd op maat. Op een manier waarmee het samenspel tussen de betrokkenen steeds zelfstandiger kan plaatsvinden. U voert zelf de regie over inhoud, tempo en ontwikkeldoelen.

Els Putker vertelt u graag meer in een kennismakingsgesprek wat &BAS voor u kan betekenen.

Wilt u meer weten over &BAS?