19 oktober 2022

&BAS: Partner bij bestuurlijk
en ambtelijk samenspel

De wereld is in beweging: hoe bewegen we een goede richting op? De vraagstukken voor de lokale overheid worden steeds complexer en het vertrouwen in die overheid neemt af. Om een antwoord te hebben op deze complexiteit is goede samenwerking en leiderschap onontbeerlijk. De externe, frisse blikken van &BAS voegen expertise, veiligheid en legitimiteit toe. &BAS is de nieuwe partner in begeleiding van bestuurlijk en ambtelijk samenspel. Hiermee willen we bijdragen aan een verbetering van kwaliteit van het (lokale) bestuur en mede het vertrouwen herstellen.

Een heisessie is een leuke start, maar haal je daarmee ook de eindstreep?

Het idee voor &BAS is ontstaan vanuit ervaringen van betrokkenen. Professionals die al jaren met mensen in bestuurlijke rollen en leiderschapsposities werken, zagen dat er ruimte is voor verbetering binnen bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Niet inhoudelijk – de mensen zijn deskundig en aan elkaar gewaagd – maar wel in de samenwerking. Soms gaat het schuren. Als het dan ontbreekt aan een sterk fundament, kunnen er scheuren ontstaan die soms onherstelbaar blijken. 

In vier jaar kan er veel gebeuren, in de breedste zin des woords. Bestuurders en ambtenaren kunnen samen veel bereiken. Soms gaat dat anders…… Als je een hele ambtstermijn samenwerkt, helpt een stevig fundament: duidelijke afspraken, uitgesproken verwachtingen, eenduidige rolopvatting. Hoe waardevol een fundament ook is dat op een heidag wordt gelegd, pas als hierop voort wordt gebouwd, gebeuren er echt mooi dingen.

Dit doet &BAS

Concreet, daar houden we van. We focussen ons op interactie en dynamiek tussen mensen en op collectief leiderschap. Schuring geeft glans, dus wrijving kan functioneel zijn. En mits goed begeleidt een kans om nog beter te gaan samenwerken, zowel voor bestuurders als ambtenaren.  

We kijken graag met een frisse blik naar: 

  • Dynamiek tussen college en directieteam begeleiden:
  • Colleges van B&W begeleiden;
  • Directies en managementteams begeleiden;
  • Helderheid verschaffen over rollen en verantwoordelijkheden en hoe dat van papier naar praktijk;
  • Bestuurders coachen in hun (nieuwe) rol;
  • Dynamiek binnen de gemeenteraden begeleiden.

 &BAS begeleidt samenwerkingsvraagstukken binnen de lokale overheid op systeem, organisatie, team én individueel niveau.  

&BAS houdt zich bezig met jou en de ander. De focus ligt op houding en gedrag in samenspel, want daar vindt verandering plaats.

Samenspel

Elke vier jaar start er na de verkiezingen een nieuwe bestuursperiode, waarin raadsleden, bestuurders en ambtenaren met elkaar samen aan de slag gaan om de stad, het dorp of de regio te laten floreren. Duidelijke rolverdelingen en sterke interne relaties dragen hieraan bij. Dit wordt ondersteund door  duidelijke afspraken en uitgesproken verwachtingen bij aanvang en reflectie en bijsturing hierover onderweg. &BAS begeleidt niet alleen aan het begin, maar bij voorkeur gedurende de gehele termijn, ook als het spannend is.

Nieuwsgierig naar wat &BAS voor jou kan betekenen?  

Neem contact met ons op

Bereikbaarheid kantoor Tilburg

Lees meer 29 februari 2024

Wij gaan verhuizen!

Lees meer 27 februari 2024

“Dankzij &BAS zijn we als
college- en bestuursleden nog
dichter bij elkaar gekomen”

Lees meer 20 december 2023

Dorthe helpt anderen
verder te groeien

Lees meer 29 september 2023