29 september 2023

Dorthe helpt anderen
verder te groeien

Er is altijd een perspectief dat je verder laat kijken dan wat je zag. Vanuit dat motto werkt Dorthe Schipperheijn aan de ontwikkeling van teams en mensen. Met een passie voor het coachen van teams en individuen. “Weten wat een ander drijft en nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen, zijn mijn drijfveren en vormen de kern van mijn werk.” 

Dorthe werkte ruim 20 jaar bij gemeenten en kent de wereld van de lokale overheid maar al te goed. Ze deed in die periode ervaring op in beleid, procesbegeleiding, management en bestuur. “Een van de mooiste aspecten van de lokale overheid is de impact die een gemeente heeft op haar inwoners.” Maar om echt een stempel te drukken, moet het samenspel tussen de gemeentelijke teams wel goed lopen.  

In haar rol als coach voor &BAS zet ze haar kennis en ervaring in om anderen te helpen om hun potentieel te ontdekken en te realiseren. Bijvoorbeeld door gemeentelijke teams beter te laten samenwerken.  

“Nieuwe perspectieven zorgen voor nieuwe inzichten.”

Dorthe coacht in kortlopende en langlopende trajecten, met een voorkeur voor de laatste. “Het mooie aan mijn werk is dat de mens centraal staat. Juist in lange trajecten heb ik de ruimte om degenen die ik begeleid goed te leren kennen. En om elke keer een laagje dieper te gaan om tot de kern te komen.” 

Focus op bewustwording en inzicht 

Dorthes focus ligt op het creëren van bewustwording en inzicht. “Als je je bewuster bent van je eigen waarden en drijfveren, ben je beter in staat om effectief samen te werken en positieve verandering te realiseren.” Ze laat degenen die ze begeleidt nadenken en reflecteren op hun situatie. “Waar sta je nu? Wat heb je nodig om jezelf te kunnen ontwikkelen”, zegt ze. “Vaak liggen de antwoorden al binnen de mensen zelf, mijn rol is om die inzichten naar boven te halen.”  

Tot het moment dat er een nieuwe bewustwording ontstaat: een zogenoemd crack in consiousness. “Voor mij is een coachingstraject geslaagd als mensen dankzij een ander perspectief nieuwe inzichten opdoen waarmee ze hun ontwikkelpad kunnen uitstippelen. Daarbij vertel ik niet wat de oplossing is, maar begeleid ik mensen om zelf tot inzichten en oplossingen te komen. Voor zowel het individu als het team.” 

Urgent 

Dorthe benadrukt het belang van individuele groei binnen een teamcontext. Ze werkt met teams aan het versterken van hun onderlinge relaties en het begrijpen van elkaars waarden en drijfveren. “Dit creëert een basis voor een vlottere samenwerking en een beter presterend team en lokale overheid.” 

Meer informatie 

&BAS begeleidt bestuurlijk-ambtelijk samenspel binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op

Bereikbaarheid kantoor Tilburg

Lees meer 29 februari 2024

Wij gaan verhuizen!

Lees meer 27 februari 2024

“Dankzij &BAS zijn we als
college- en bestuursleden nog
dichter bij elkaar gekomen”

Lees meer 20 december 2023

Dorthe helpt anderen
verder te groeien

Lees meer 29 september 2023