4 mei 2023

“Het is goed om je te laten
bijstaan door iemand die
buiten de processen staat.”

Rob van Wuijtswinkel, gemeentesecretaris a.i. bij de gemeente Altena

Een mooie organisatie vol ambitie. Die trof Rob van Wuijtswinkel aan toen hij in november 2021 gemeentesecretaris van Altena werd. “Maar er waren ook uitdagingen. Onder andere vanwege de fusie in 2019, waardoor de gemeente de grootste van Noord-Brabant werd. Daarnaast staan we voor fikse opgaven. En die hebben soms invloed op de interne samenwerking.” Rob schakelde coaches in om de organisatie een professionele impuls te geven. “Samen met &BAS zetten we nu concrete stappen in de verdere ontwikkeling van onze gemeente.”

Verbeterslagen

Kort na zijn aanstelling liet de gemeentesecretaris een aantal onderzoeken uitvoeren om te kijken hoe het er in de gemeente voor stond. Dit bracht voor hem een aantal zaken aan het licht. Rob: “Bijvoorbeeld dat er op sommige afdelingen sprake was van onderbezetting en werkdruk. En dat we verbeterslagen konden maken als het gaat om onze dienstverlening. Daarnaast wilden het – deels nieuwe – college van B&W, de directie en het management gezamenlijk hun onderlinge samenwerking verbeteren. Diverse punten om aan te werken dus. In overleg met de burgemeester hebben we coaches met complementaire kwaliteiten aan ons verbonden – de coaches van &BAS die voor ons hun werk doen.

In dialoog

De adviseurs van &BAS organiseerden enkele ‘heidagen’ waarop zij samen met het college en management een aantal thema’s uitdiepten. Rob: “Wat vind je belangrijk in je werk? Waarom ben je bestuurder geworden? Maar ook: wat zijn je bestuursstijlen, en je valkuilen en krachten? Over dat soort zaken gingen we in gesprek. Daarnaast keken we met elkaar naar gebeurtenissen uit het verleden. Om ons bewust te worden waarom dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. En samen te bespreken hoe we daar in toekomst mee om willen gaan. Het was goed om over deze en andere zaken met elkaar in dialoog te gaan en concrete afspraken te maken.”

Concrete vervolgstappen

Vier coachingsdagen per jaar plus interventiebijeenkomsten elke keer als het nodig is; zo ziet de samenwerking met &BAS eruit. Het resultaat tot nu toe? “Er zijn al concrete vervolgacties uitgekomen. Zo hebben we afgesproken dat onze managers trainingen gaan volgen om hun persoonlijke en vakinhoudelijke vaardigheden te versterken. Niet omdat zij capaciteiten missen, maar omdat de tijdgeest daarom vraagt; we staan als gemeente voor forse opgaven en uitdagingen. Daarnaast is er budget vrijgemaakt voor het werven van nieuwe mensen. En we werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan duidelijkere kaders voor de verschillende producten en diensten.”

Zaaien, groeien, bijmesten en oogsten

Rob blijft graag gebruikmaken van de toegevoegde waarde van coaches. “Ik geloof in de noodzaak van onderhoud. Natuurlijk kunnen we ook zelf in gesprek blijven en onze afspraken bewaken. Maar je bereikt meer diepgang als je je laat bijstaan door iemand die buiten de teamprocessen staat of buiten de emotie die bij een bepaald vraagstuk komt kijken. Ik vind het belangrijk om in coaching te blijven investeren. En de tijd ervoor te nemen. Want bepaalde patronen en processen die in de loop der jaren zijn gegroeid, kun je niet in één jaar vernieuwen. We zijn nu aan het zaaien en inderdaad, we groeien. Maar we moeten niet vergeten om te blijven bijmesten. Zodat we straks echt een prachtige oogst binnenhalen.”

Meer informatie

&BAS begeleidt bestuurlijk-ambtelijk samenspel binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op

Bereikbaarheid kantoor Tilburg

Lees meer 29 februari 2024

Wij gaan verhuizen!

Lees meer 27 februari 2024

“Dankzij &BAS zijn we als
college- en bestuursleden nog
dichter bij elkaar gekomen”

Lees meer 20 december 2023

Dorthe helpt anderen
verder te groeien

Lees meer 29 september 2023